http://www.easylight.ro/

Locul unde poti afla informatii utile despre traseele din munti, poti descoperi fauna, vegetatia si, nu in ultimul rand, comorile ascunse ale Romaniei.

De la Cheile Dâmbovicioarei în cavernele peșterii

Carpatii Meridionali Masivul Piatra Craiului

Cheile Dâmbovicioarei și Peștera Dâmbovicioarei sunt cele mai importante fenomene carstice din Piatra Craiului. Munții Piatra Craiului este un lanț muntos calcaros aflat la sud-vestul Carpaților Orientali, dar care structural este cuprins în lanțul Carpaților Meridionali, găsindu-se în nord-estul acestora.

În partea nord-estică a Cheilor Dâmbovicioarei apar Prăpăstiile Zărneștilor, izbucurile Fântânile Domnilor și Fântâna lui Botorog, La Zaplaz, Cerdacul Stanciului, Peștera Stanciului și Moara Dracului. Nu în uștimul rând aici se află Marele Grohotiș,  o pânză de pietre instabile de circa patru kilometri, admirabilă ca spectacol întegrat în restul peisajului.

Cheile Dâmbovicioarei

Dâmbovicioara, cel mai important afluent al Dâmboviței din arealul montan al Munților Piatră Craiului, izvorăște de pe versantul sudic al Vârfului La Om (cu atitudinea de 2230 metri) și străbate aproape transversal culoarul Rucar – Bran pe o direcție în general nord-sud, vărsându-se în Dâmbovița, pe partea dreaptă a acesteia, în aval de comună Dâmbovicioara.

Cheile-Dambovicioarei

Cheile Dâmbovicioarei

Cheile Dambovicioarei sunt o componența însemnată a celui mai mare complex de chei din țara, care însumează peste 20 de chei, cu o lungime totală de peste 30 kilometri. Adâncirea pârâului Dâmbovicioara în calcarele jurasice ale Pietrei Craiului a generat un sector de chei lung de peste 8 kilometri, cu aspectul unui veritabil canion, tăiat în stiva de roci a podurilor calcaroase din partea terminala a masivului. Cheile sunt de origine epigenetica, întrucât răul s-a adâncit inițial în formațiuni sedimentare mai puțin dure (gresii și conglomerate calcaroase), iar când a ajuns la nivelul calcarelor compacte și-a continuat eroziunea, generând respectivele sectoare înguste ale văilor.

DCIM102GOPRO

Cheile Dâmbovicioarei

Cheile propriu-zise ale Dambovicioarei, care se întind pe o lungime de circa doi kilometri în podul calcaros dintre depresiunile Dâmbovicioara și Podul Dâmboviței, se remarcă printr-un aspect monumental, datorită pereților verticali sau chiar aplecați peste albie, cu înălțimi ce depășesc în unele locuri 200 de metri. Pe suprafața pereților se poate observă stratificația calcarelor jurasice cenușii-albi-lucioase, dispuse în bancuri groase, la partea inferioară, și calcarele albe (cretice inferioare), în plăci, de la partea superioară.

Modelarea acestui tip de roci a generat în cadrul cheilor un relief calcaros de suprafața, reprezentat prin turnuri, stânci ascuțite, pereți verticali, în multe locuri surplombati, completat de un relief carstic subteran, reprezentat în principal din peșteri. Astfel, deloc întâmplător,  în bazinul hidrografic al Dambovicioarei se găsesc circa 50 de peșteri, cele mai importante fiind Dâmbovicioara, dar și Peșteră de la Gură Defileului, Peșteră Labirintului, toate experiențe unice de care trebuie să te bucuri în timpul vieții.

Cheile Dâmbovicioarei

Cheile Dâmbovicioarei

Detaliile senzaționale și impresionante ale Cheilor Dâmbovicioarei sunt completate de limbile de grohotiș, care coboară din micile culoare nivale situate la partea superioară a versanților până în apropierea talvegului, de mici polițe structurale și de un bogat microrelief rezidual.

La confluența cu Dâmbovicioarei cu Valea Muierii, se tăie o cheie îngustă și aproape inaccesibilă, în care elementul ce se impune este succesiunea de cascade, după care urmează un pasaj deosebit, numit La Galgoaie, unde apa iese cu mare viteză din munte și se vărsa imediat în Dâmbovicioara. Dincolo de izbucul Galgoaie (un izvor cu izbucnire și scurgere intermitentă care funcționeaza pe principiul sifonului, apa adunată într-un gol carstic iese brusc la suprafata în momentul când atinge nivelul cotului sifonului) încep Cheile Brusteretului, un complex carstic mai puțin spectaculos, alcătuit din Cheile propriu-zise ale Brusturetului, Cheia Lungă și Cheia Strâmtă.

Peșteră Dâmbovicioara

Peșteră Dambovicioarei este situată în zonă castica a culoarului Rucar – Bran, una din cele mai dezvoltate din țara. S-a format în calcarele Masivului Piatră Craiului, datorită acțiunii apelor Dambovicioarei, a cărui vale se găsește la câțiva metri în aval.

Peștera Dâmboviciarei este o peșteră caldă, cu 10 – 12 grade Celsius, constant și cu o umiditate moderată și străbătută de un ușor curent de aer.

pestera_dambovicioara5

Peștera Dâmbovicioarei

Modelarea rocilor calcaroase a generat un relief de suprafața reprezentat prin turnuri, stânci ascuțite, pereți verticali, în mai multe locuri surplombati, completat de un relief carstic subteran, reprezentat în principal din peșteri. Peștera Dâmbovicioara este formată dintr-o galerie unică, cu o lungime totală, de 555 metri. Deși această lungime este incomparabil mai mică față de alte peșteri din România, Peștera Dâmbovicioara este cea mai lungă din zonă, relieful și natura rocilor nefiind propice galeriilor de mari dimensiuni. Galeria are lățimi ce variază între 3-4 metri și înălțimi de 4-5 metri, cu puține ramificații, de dimensiuni mici. După 150 metri de la intrare, galeria se îngustează foarte mult.

În bazinul hidrografic al Dâmbovicioara se găsesc circa 50 de peșteri. Dintre acestea peșteră Dâmbovicioara, cea mai lungă și totodată cea mai reprezentativă a zonei, se găsește în așa-numitele Chei ale Peșterii, pe malul stâng al pârâului, deasupra șoselei care însoțește cursul apei. Zonă este de un pitoresc aparte, datorită micilor cascade și repezișuri de pe cursul Dâmbovicioara. Aspectele de amănunt ale morfologiei cheilor sunt completate de limbile de grohotiș, care coboară din micile culoare nivale situate la partea superioară a versanților până în apropierea talvegului, de mici polițe structurale și de un bogat microrelief rezidual.

Sursa foto: wikipedia

Comentarii

comentarii