http://www.easylight.ro/

Locul unde poti afla informatii utile despre traseele din munti, poti descoperi fauna, vegetatia si, nu in ultimul rand, comorile ascunse ale Romaniei.

Parcul National Domogled – Valea Cernei

HĂRȚI Muntii Retezat

Domogled – Cerna este unul din cele mai frumose parcuri naționale ale României, în cazul în care s-ar putea face o clasificare obiectivă a acestora după frumusețea lor. Este situat în partea sud-vestică a României, pe teritoriile județelor Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj, în zona extremă vestică a carpaților Meridionali. În județul Caraș-Severin  parcul se află pe teritoriile administrative ale comunelor: Cornereva, Mehadia, Teregova, Topoleț și Zăvoi și al orașului Băile Herculane, în județul Gorj pe teritoriul comunei Padeș și al orașului Tismana și în județul Mehedinți în zona comunelor: Balta, Isverna, Obârșia-Cloșanii și Podeni.

domogled (1) domogled (2) domogled (3)

Înfiinţat în anul 1990, având administraţie proprie începând cu anul 2003, Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei are suprafaţa de 61 211 ha şi este cuprinsă între latitudinile nordice de 44º 50′ 10″ şi respectiv 45º 16′ 50″ şi longitudinale estice de 22º 23′ 50″ şi respectiv 22º 51′ 35″.

Geografic, Parcul se întinde peste bazinul râului Cerna, de la obârşie până la confluenţa cu râul Belareca, peste masivul Munţilor Godeanu şi al Munţilor Cernei pe versantul drept şi respectiv Munţilor Vâlcanului şi Munţilor Mehedinţi pe versantul stâng.

1280px-Godeanu,_nižší_část

Parcul național reprezintă o zonă montană (cu stâncării, abrupturi calcaroase, vârfuri, doline, lapiezuri, peșteri, avene , grohotișuri, chei, cascade, ponoare, pajiști și păduri); în arealul căruia sunt incluse rezervațiile naturale: Coronini – Bedina, Rezervația Domogled, Iardașița, Iauna – Craiova, Peștera Bârzoni, Cheile Corcoaiei, Ciucevele Cernei, Piatra Cloșanilor, Vârful lui Stan și Valea Țesna.

Aria naturală dispune de mai multe tipuri de habitate. Sunt păduri de fag, păduri medio-europene de fag, păduri aluviale cu aluni și frasini, păduri ilirice de stejar cu carpen, tufărișuri alpine și subcontinentale peri-panonice, pajiști alpine și subalpine, pajiști panonice de stâncării, grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și montan, grohotișuri silicioase, peșteri în care accesul publicului este interzis, izvoare petrifiante cu formare de travertin, versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase, vegetație forestieră sub-mediteraneeană cu o gamă diversă de floră și faună specifică lanțului carpatic al Munților Retezat-Godeanu.

harta-parc-1

Parcul național se suprapune atât sitului de importanță comunitară – Domogled – Valea Cernei cât și ariei de protecție specială avifaunistică omonime, la baza desemnării cărora aflându-se câteva specii faunistice și floristice protejate. Fauna protejată cuprinde 14 specii de mamifere: ursul brun, lupul cenușiu, râsul, vidra de râu, liliacul cu aripi lungi, liliacul mare cu potcoavă, liliacul cărămiziu, liliacul cu urechi mari, liliacul cu potcoavă a lui Blasius, liliacul mediteranean, liliacul mic cu potcoavă, liliacul comun, liliacul cu urechi de șoarece și liliacul cu picioare lungi, plus o reptilă și un amfibian: broasca-țestoasă de uscat și ivorașul-cu-burta-galbenă, șase specii de pești, 22 specii de nevertebrate, șapte fluturi, o libelulă din specia Cordulegaster heros, rădașca, o specie de greier, melcul cerenat bănățean și racul de ponoare. Și asta nu-i tot. Lista excepțională este completată cu păsări, de la cuc la ciocănitoare, de la muscar la acvila de munte și șerpar, de la presura de grădină la șoim, flori și plante protejate: papucul doamnei, ouăle popii și clopoțelul de munte, orhidee, garofiță de munte, garofiță albă de stânci – raritate excepțională și alte circa 16 specii de plante.

Vezi aici harta turistică din Parcul Național Domogled – Cerna.

domogled (2) - Copy

Accesul în Parcul Național Domogled – Cerna este în principal posibil dinspre Drobeta Turnu Severin, Orșova, Timișoara, Caransebeș, Târgu Jiu, Baia de Aramă, Petroșani și Lupeni, pe DN 6 (E 70) și DN 67 D. (click pe hartă pentru a vedea imaginea mărită)

Dinspre Tg. Jiu – Baia de Aramă pe DN 67 D peste Culmea Mazdronia la km 66, sau a două variantă de la intersecția în localitatea Apa Neagră prin DJ 671 Apa Neagră – Padeș – Cloșani – baraj Valea Mare, la ieșirea din satul Cloșani către Valea Mare kilometrul 14+700m.
Dinspre Petroșani-Lupeni-Câmpul lui Neag pe DN 66A prin Pasul Jiul-Cerna la km 50. De menționat că DN 66A pornește din Petroșani pe traseul Lupeni-Câmpul lui Neag, pătrunde prin pasul Jiul-Cerna în, la km 50, până la Izvoarele Cernei, continuă prin Cerna Sat, Gură Olanului, trece limită județului Gorj în Caraș-Severin la km 100, apoi după cca 300 m intră în județul Mehedinți pâna la km 109 unde se intersectează cu DN 67D.

DN 67D vine de la Baia de Aramă, intră în Parcul Național Domogled – Cerna în Culmea Mazdronia la km 66, coboară în Valea Cernei unde se intersectează cu DN 66A la km 76+830 m, continuă pe Valea Cernei pâna la Pod Cerna-Belareca la km 108+260 m unde este și limită Parcului.

Accesul în Parcul Național Domogled – Cerna se mai poate face dinspre Drobeta Turnul Severin și Orșova prin DJ Ilovita-Bahnă-Podeni apoi pe drumul forestier Topolova sau prin localitatea Toplet din DN 6 prin drumul forestier Bârza-Baltă Cerbului, iar dinspre Caransebeș-Timișoara prin DJ Plugova-Globul Rău-Cornereva.

Comentarii

comentarii