http://www.easylight.ro/

Locul unde poti afla informatii utile despre traseele din munti, poti descoperi fauna, vegetatia si, nu in ultimul rand, comorile ascunse ale Romaniei.

Trasee în parcul național Semenic

Carpatii Occidentali Munții Banatului TRASEE

Parcul Național Semenic – Cheile Carașului este o arie protejată de interes național, situată în partea sud-vestică a României, pe teritoriul județului Caraș-Severin, în munții Semenic (Munții Semenic sunt o grupă muntoasă a Munților Banatului aparținând de lanțul muntos al Carpaților Occidentali. Cel mai înalt punct este Vârful Piatra Goznei. Munții Semenic au o altitudine maximă de 1446 m.). Deși dispune de susținere legislativă și de fonduri de întreținere și dezvoltare, zona este una cu probleme. Încendiile din vara anului 2017 și o slabă administrare au făcut ca zona să aibă un grad mare de vulnerabilitate. Mai trebuie spus că Parcul Semenic este plin de locuri fabuloase, căutate de turiști, intens exploatate din punct de vedere turistic, ceea ce din păcate se vede. 

Presiunea omului asupra zonei este destul de ridicată. Vulnerabilitatea ariei protejate se datorează mai multor factori umani, astfel: turismul necontrolat (abaterea de la traseele marcate, camparea în locuri neamenajate, poluarea cu resturi menajere, poluare fonică), braconajul, pășunatul haotic, exploatările forestiere ilegale ce duc la suprimarea unor habitate, arderea vegetației, distrugerea unor exemplare din flora spontană, capturarea ilegală a unor specii din fauna sălbatică a sitului, recoltarea excesivă a fructelor de pădure și a ciupercilor, extinderea anexelor gospodărești, practicarea unor sporturi extreme (mașini de teren, ATV-uri, motociclete) sau concesionarea abuzivă a unor parcele din arealul parcului în scopul construirii unui sat de vacanță. Din păcate dincolo de a constata aceste probleme grave de mediu, administrația parcului nu face aproape nimic.

Prima propunere de instituire a Parcului Național Semenic – Cheile Carașului a avut loc în anul 1982, acesta urmând să fie declarat arie protejată în 2000. Parcul național se suprapune atât sitului de importanță comunitară – Semenic-Cheile Carașului, cât și ariei de protecție specială avifaunistică – Munții Semenic-Cheile Carașului. În perimetrul parcului național sunt incluse un număr de zece rezervații naturale, constituite în zone de conservare specială strict protejate: Buhui – Mărghitaș, Bârzavița, Cheile Carașului, Cheile Gârliștei, Izvoarele Carașului, Izvoarele Nerei, Peștera Buhui, Peștera Comarnic, Peștera Popovăț și Peștera Răsuflătoarei.

Floarea Semenicului

Trasee turistice amenajate în Parcul Semenic

Izvoarele Nerei – este zona de protecție strictă, fiind cea mai mare suprafață de păduri virgine din Europa, este constituită din arbori Fagus silvatica cu vârstă de peste 350 ani. Remarcabil este exemplarul de Ulm Ulmus montan care are vârstă de peste 400 ani și un diametru de doi metri. Aceste păduri reprezintă și habitat pentru câteva exemplare de urs. Zona poate fi vizitată doar pe traseul turistic Lacul Secu – Borlovenii Vechi, marcat cu bandă roșie.

Cheile Carașului – Remarcabile prin sălbăticia și lungimea lor care depășește 19 kilometri Cheile Carașului au caracteristic versanții cu pereți calcaroși cu vegetație abundență, grohotișuri, izvoare carstice și peste 500 de peșteri și avene. Valea Carașului este încadrată de platouri calcaroase cu numeroase doline, unele de mari dimensiuni și câmpuri de lapiezuri. Pe aceste platouri, comunitatea croată are plantații de pruni și numeroase sălașe cu animale. Zona poate fi vizitată doar pe traseul turistic Reșița – Gură Golumbului, marcat cu bandă albastră sau pe traseul turistic Crucea Iabalcei – Poiană Prolaz, marcat cu triunghi roșu.

Cheile Gârliștei – Au o lungime de 9 kilometri din care patru sunt caracterizați de versanți foarte abrupți în care s-au format peste 90 de peșteri. Zonele limitrofe văii sunt împăduriți cu specii termofile de liliac, cărpiniță și mojdrean. Cheile Gârlișteipot fi vizitate pe traseul turistic Anina-Gîrliște, marcat cu punct roșu.

Buhui – Zonă este caracterizată de păduri de brad în mijlocul cărora, lacul antropic Buhui oferă un peisaj de excepție. Lacul are o vechime de peste 100 ani și a fost construit pentru alimentarea cu apa a Aninei. Zonă poate fi vizitată pe traseul turistic Reșița – Gură Golumbului, marcat cu bandă albastră sau pe drumul Anina-Buhui, DP9.

Peștera Comarnic – Peșteră dezvoltată pe 3 nivele, cu galerii și săli de dimensiuni mari, bogat concreționate, cu forme de eroziune și coroziune reprezentative. Caracteristic peșterii, sunt intercalatiile de silex negru din pereții galeriilor care contrastează cu albul calcarului. Conține o mare biodiversitate de specii cavernicole și colonii de lilieci cu peste 300 indivizi aparținând a specii protejate.

În peșteră există un traseu turistic de 1750 m și unul speoturistic de 300 m, ambele vizitabile în prezența ghidului în lunile mai – august. Temperatură medie a aerului este de 9 grade Celsius. Iluminarea se face cu lămpi de carbit.

Peștera Popovat – Peșteră cu o lungime de 1121 m, are cel mai mare lac subteran din Caraș-Severin, în “Sala Inferioara” (50/20/1,5m) și o mare sală “Sala Finala” (80/20/20m). Galeriile în mare parte sunt concreționate predominând stalactitele, stalagmitele, gururile. Se poate vizită numai cu aprobare.

Comentarii

comentarii