http://www.easylight.ro/

Locul unde poti afla informatii utile despre traseele din munti, poti descoperi fauna, vegetatia si, nu in ultimul rand, comorile ascunse ale Romaniei.

Lacurile Făgărașului. Urmele glaciațiunii

Carpatii Meridionali Masivul Fagaras

În perioada Cuaternara Terra a trecut printr-o etapă de glaciațiune de durată, iar calotele glaciare imense au acoperit nordul Americii, Europei şi Asiei. În Europa, în urma scăderii importante de temperatură, pe crestele înalte ale Pirineilor, Alpilor și Carpaților s-au instalat gheţari montani de diferite tipuri (alpin, pirinean, de platou), gheţari care, în timp, au adus importante modificări reliefului alpin. Procesele de eroziune și acumularea glaciară concomitent perioadei glaciere și ulterior acestei etape, au determinat apariţia diferitelor forme de relief, dintre care se remarca circurile și văile glaciare.

In urma acţiunii erozive, la obârșia văilor glaciare se formează excavaţii circulare, flacante de abrupturi, denumite circuri sau căldări glaciare. După retragerea gheţarilor, în aceste excavaţii se acumulează apă, dând astfel naştere lacurilor glaciare de circ (iezere). Lacurile mai pot fi întâlnite și pe văile glaciare, în spatele unor morene sau praguri glaciare ce au acţionat ca nişte baraje naturale în calea apei, permițând acumularea apei.

Văile glaciare sunt o prelungire a circurilor, fiind forme de eroziune create de limba gheţarului, iniţial acesta fiind vai montane. Gheţarii au săpat bazine adânci în stâncile care i-au adăpostit, iar după topirea ghețarilor, și ulterior locurile s-au umplut de apă. Rezultatul eroziunii, molozul depozitat de alunecarea ghețarilor au provocat stăvile pe unele văi care în final au contribuit la formarea lacurilor alpine.

Lacuri formate în acest fel sunt în toate cele trei segmente ale Carpaților (mai ales în Orientali și Meridionali), Munții Făgaraș fiind cei care păstrează vizibilă cea mai mare suprafață modelată de ghețarii din ultima glaciațiune. Munţii Făgăraş constituie vertebra cea mai interesantă şi cea mai mare și masivă din întreaga coloană a Carpaţilor României. Cineva spunea că Făgărații sunt uriași, masivi, impunători și copleșitori prin măreția lor.

Munții Făgăraș au o suprafață de circa 3000 km pătrați, desfașurarea crestelor pe direcția est-vest, însumează 70 kilometri în care altitudinile se mențin frecvent la peste 2000 de metri. Lățimea între porțiunile terminale nord-sud este de până la 40 kilometri iar structura lor masivă și armonioasă, austeră dar incredibil de frumoasă pune în evidență interfluvii etajate și circuri glaciare adânci, subliniate de particularitațile biopedoclimatice ce alcătuiesc geologia alpină tipică Făgărașilor.

Lacurile Făgărașilor sunt ochiurile de albastru, așezate într-o salbă de o frumusețe rară.

Lacul Urlea (adânc de 4 metri, ocupând o suprafața de 20150 metri pătrați, la o altitudine de 2170 metri) se află în circul de obârșie al Văilor Urlea și Pojorta, între grohotișuri, pe versantul nordic. La 2150 metri în aceeași vale, se găsește încă un lac, mai mic, Urlea II care seacă în anii secetoși și reapare prin acumulările din topirea zăpezilor și a apei de ploaie în anii pcu precipitații abundente, dar mai ales primăvară și toamna.

Lacul lui Mogoș (la o altitudine de 2150 metri) se află la sud de Vf. lui Mogos, și este în afara traseelor turistice, și este foarte bine că este așa pentru că zona se conservă cu tot biosul din jurul lui. În aceeași vale, pe peretele de sub Catavei, mai sunt încă două mici ochiuri de apa, efemere, la care nu se poate ajunge decât cu mare greutate, și doar de drumeții foarte bine antrenați. Uneori lacurile seacă.

Lacul Vistișoara (la o altitudine de 2200 metri) se află sub Șaua Vistisoarei, în căldarea Văii Vistisoara și este un lac mic format printre bolovani șlefuiți de ghețari. De la lac începe urcuşul spre şaua Răcorelelor.

Lacul Podragu Mare este adânc de 15.5 metri ocupând o suprafața de 28550 metri pătrați, la o altitudine de 2140 metri, se află în căldarea Podragului, lângă cabană turistică Podragu. Lângă el se află lacul Podragu Mic (adânc de 3.9 metri ocupând o suprafața de 2400 metri pătrați, la o altitudine de 2140 metri). Lacul Podragu Mare este și cel mai adânc lac dintre lacurile Făgărașului și unul dintre cele mai mari. Amândouă lacurile sunt pe versantul nordic.

lacurile făgărașului

Lacul Podragu Mare și Podragul Mic

Lacul Podrăgel (adânc de 3.9 metri ocupând o suprafața de 7110 metri pătrați, la o altitudine de 2030 metri) se află în Valea glaciară a Podragelului.

Lacul Bâlea, unul din vedetele salbei de lacuri din Făgăraș este adânc de 11.35 metri ocupând o suprafața de 46.508 metri pătrați, la o altitudine de 2034 metri dar este de departe unul dintre cele mai frumoase lacuri alpine din Munții Făgăraș, dar și cel mai mare, în mijlocul căruia a fost construită cabană cea mai populată din masiv și pe lângă care trece Transfăgarașanul. Locul face parte din Rezervația Făgăraș.

lacurile Făgărașului

Lacul Bâlea

Lacul Tăul Buteanului (la o altitudine de 1835 metri) se află pe versantul N-E al muchiei Netedului, lângă pădure.

Lacul Doamnei (adânc de 2 metri ocupând o suprafața de 3000 metri pătrați, la o altitudine de 1865 metri) se află la obârșia Văii Doamnei, sub circurile glaciare superioare.

Lacul Avrigului (ocupând o suprafața de 14770 metri pătrați) se află în căldarea superioară a Văii Avrigului, sub peretele de nord al Ciortei. Adâncimea maximă este de 4,5 m. Lacul are o formă oarecum trapezoidală, cu lungimea maximă de 180 metri pe direcția est-vest. Lățimea sa, pe direcția nord-sud, este de circa 100 m. În lac își are obârșia Râul Avrig. Din punct de vedere turistic, lacul Avrig se află la jumătatea drumului între cabana Suru și cabana Negoiu.

lacurile făgărașului

Lacul Avrig

Lacul Ciortei (la o altitudine de 2140 metri) se află în afară traseelor turistice, în obârșia Văii Budislavului și este un lac foarte mic. Seacă uneori, mai ales în cursul verilor foarte calde.

Lacul Călțun (adânc de 11.8 metri ocupând o suprafața de 7751 metri pătrați, la o altitudine de 2135 metri) se află sub muntele Călțun, pe al cărui mal se găsește un refugiu Salvamont.

Lacurile Paltinului (la o altitudine de 2150 metri) se află în Căldărușă Lungă a Muntelui Paltinu.

Lacul Mioarelor este lacul situat la cea mai mare altitudine în Munții Făgăraș – 2282 m. Suprafața lacului este de 1513 metri pătrați și o adâncime de circa jumătate de metru. Este alimentat doardin apa rezultată de topirea zăpezilor și din apa de ploaie.

Lacul Capra (adânc de 8 metri ocupând o suprafața de 18340 metri pătrați, la o altitudine de 2230 metri) se află sub Șaua Caprei, de sub creastă principală. Apa din Lacul Capră se scurge în Lacul Căpriță. Lacul Căpriță (adânc de 1.5 metri ocupând o suprafața de 2180 metri pătrați, la o altitudine de 2228 metri) se află sub Șaua Caprei, de sub creastă principală. Apa din Lacul Căpriță se scurge în subteran.

Lacurile Făgărașului

Lacul Căprița

Lacul Mușeteică (la o altitudine de 2100 metri) se află pe peretele N-NV al Museteicii, în circurile suspendate. Sunt  mai multe lacuri mici, în afară traseelor turistice și foarte greu accesibile. Lacurile Mușeteică sunt o arie protejată de interes național, în județul Argeș, pe teritoriul administrativ al comunei Nucșoara. Aria naturală declarată monument al naturii, reprezintă un lac de origine glaciară aflat sub culmea montană a Vârfului Mușeteica (2.448 metri).

Lacul Râiosu (la o altitudine de 2100 metri) se află la obârșia Izvorului Râiosului. Este un lac temorar, în afară traseelor turistice.

Lacul Buda (la o altitudine de 2080 metri) se află în căldarea superioară a Văii Budei. Este în afară traseelor turistice, dar se poate ajunge la el, prin coborâre de pe traseul de creastă, în punctul Nerlinger.

Iezerul Podul Giurgiului (la o altitudine de 2270 metri) se află în căldarea cu același nume, fiind primul lac, dinspre est, al bazinului Argeșului. Este al doilea lac la cea mai mare altitudine în munții Făgăraș după lacul Mioarelor.

Lacul din Valea Rea, Vistea-Moldoveanu (adânc de 2 metri ocupând o suprafața de 5000 metri pătrați, la o altitudine de 2156 metri) se află sub creastă Moldoveanu – Vistea Mare, la obârșia Văii Rele. Apele Văii Rele se revarsă în cele mai spectaculoase cascade ale Făgarasilor.

Lacul Galbenă Scărișoara (adânc de 9 metri ocupând o suprafața de 12000 metri pătrați, la o altitudine de 2200 metri) se află în Căldarea Galbenei, spre Valea Rea. Este cel mai mare și mai frumos lac de pe versantul sudic al Masivului Făgăraș.

Lacul Galbenă IV (adânc de un metru ocupând o suprafața de 2000 metri pătrați, la o altitudine de 2188 metri) se află în Căldarea Galbenei, spre Valea Rea, mai jos de Lacul Galbenă Scărișoara.

Lacul Mănăstirii Gălășescu (adânc de 2.5 metri ocupând o suprafața de 16000 metri pătrați, la o altitudine de 2168 metri) se află în căldarea Văii Rele a Galasescului, sub Șaua Vistisoarei. Este ascuns drumeților care merg pe deasupra să, pe traseul de creastă.

Lacul Bindea se află la obârșia Izvorului Bindei, în muntele Fundul Bindei. Este un lac mic, neînsemnat din punct de vedere turistic.

Lacul Gemenu de Sus (adânc de 2.1 metri ocupând o suprafața de 3500 metri pătrați, la o altitudine de 2230 metri) se află în Hârtoapele Leaotei. Este în afară traseelor turistice, însă ușor accesibil din traseele de creastă sau din Valea Râului Doamnei.

Lacul Gemenu de Jos (adânc de 0.7 metri ocupând o suprafața de 3500 metri pătrați, la o altitudine de 2190 metri) se află în Hârtoapele Leaotei. Este în afară traseelor turistice, însă ușor accesibil din traseele de creastă sau din Valea Râului Doamnei.

Lacul Roșu (adânc de 3 metri ocupând o suprafața de 10000 metri pătrați, la o altitudine de 2130 metri) se află în Hârtoapele Leaotei. Este în afară traseelor turistice, însă este ușor accesibil.

Lacul Zârnă (adânc de 2 metri ocupând o suprafața de 5000 metri pătrați, la o altitudine de 1980 metri) se află în bazinul de obârșie al Văii Zirnei. Din acest lac pornește răul Zîrnă.

Lacul Jgheburoasa (adânc de 2 metri, ocupând o suprafața de 12000 metri pătrați, la o altitudine de 1958 metri se află în bazinul de obârșie al Văii Zirnei, cel mai mare și mai frumos dintre lacurile de aici.

Lacul Cerbului se află în Muntele Marginea. Este un lac de culme, într-o mică adâncitură.

Lacul Brățila se află în Curmătură Brățilei. Este un lac de culme, într-o mică adâncitură.

Sursa foto: pixabay.com și lacurile montane din Făgăras

Comentarii

comentarii